previous
next
Pictures of Vidkun Quisling's grave in Gjerpen, made for a thematic exhibition named "det skjulte Telemark" (the hidden/secret Telemark)
accompanying text by Vidar Sundstøl:
Vidkun Quislings siste ønske var å bli gravlagt i familiegraven på Gjerpen kirkegård. Det tok fjorten år før regjeringen ga hans enke, Maria, tillatelse til å oppfylle ønsket. Seremonien fant sted i hemmelighet 1. juli 1959. Sogneprest Asle Enger fra Frogner forrettet. De sørgende var: Maria Quisling, en ikke navngitt venn av denne, og en ikke navngitt venn av Vidkun Quisling. Gravstedet, hvor også Maria Quisling er gravlagt, bærer preg av jevnlig vedlikehold. På det ene av bildene lyser en nyplantet Erica opp foran støtten.